Mielipidekirjoitukset ja kannanotot

Savo-Karjalan Kokoomusnaiset ilmaisee aktiivisesti mielipidettään yhteiskunnallisista asioista. Kannanottojamme ja mielipidekirjoituksia on julkaistu mediassa, ja ne ovat herättäneet tarvittua keskustelua. Voit tutustua kirjoituksiin klikkaamalla otsikoita vasemmalla.

 

ELÄMÄ ENSIN

29.4.2020

 

Suomen hallitus käsittelee lasten paluuta kouluihin. Savo-Karjalan Kokoomusnaisten hallitus kokoontui tänään. Olemme sitä mieltä, että kouluja ei olisi syytä avata enää kevätlukukaudella.

Ensisijainen huolemme ja tavoitteemme on nyt tällä hetkellä kaikkien suomalaisten terveydestä välittäminen ja koronakuolemien ehkäiseminen. Lapset altistuisivat tartunnoille ja tartuttaisivat perheenjäseniänsä, mitä kautta uudet tartuntaketjut voivat saada alkunsa. Tämä mitätöisi suurelta osin tehdyn työn nykyisten tartuntaketjujen lopettamiseen.

Niiden lasten kohdalla, joilla on ollut vaikeuksia suorittaa koulutehtäviä etäopetuksessa, pitää kehittää uusia keinoja, joilla lasten tavoittaminen ja opetustavoitteiden saavuttaminen toteutetaan. Näiden lasten lukumäärästä ei ole ollut luotettavaa arviota. On opetushallituksen asia määrittää ongelman suuruus ja korjata sitä erityistoimenpiteenä. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä peruste muutaman viikon koulujaksolle, mikä uudelleen vaarantaisi koronatilannetta.

On hankala arvioida, kuinka yleisesti lapsilla on ongelmia kotona. Tämäkään ei ole korjattavissa avaamalla koulut. Kodeilla on omat vastuunsa ja on sosiaaliviranomaisten tehtävä auttaa niitä perheitä, joilla ongelmat ovat vakavia.

Koulu voisikin toimia tilanteessa lasten yksilökohtaisen suoriutumis- ja hyvinvointitiedon hankkijana opettajaorganisaation kautta ja kohdistaa ja välittää oikeata tietoa oikeille tahoille oikeitten toimenpiteiden aikaan saamiseksi. Tätä ei tarvitse tehdä vaarantamalla kaikkien terveys.

 

Savo-Karjalan Kokoomusnaiset

Cecilia Nyberg, järjestösihteeri

Marjaleena Ilmakangas, Pj

Lieksan Kokoomusnaiset

Merja Piiroinen

Kuopion seudun Kokoomusnaiset

Kati Seppälä

 

AMMATILLINEN KOULUTUS PITÄÄ PANNA OIKEUDENMUKAISESTI KUNTOON   2.2.2020
Yleissivistys kuuluu kaikille

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa on laiminlyöty yleissivistävien aineiden osuutta. Aloitan terveystiedon opetuksen tilasta. Yhden osaamispisteen, 16 tunnin opinnoissa opiskelija laatii itsenäisesti työkyvyn ja hyvinvoinnin opinnoissaan hyvinvointisuunnitelman, jossa hän ottaa huomioon liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielenhyvinvoinnin, tupakoimattomuuden ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen. Tärkeiden elämänhallintaan liittyvien seikkojen opettaminen ja oppiminen on tällä tuntimäärällä mahdoton tehtävä.
Samoin on käynyt liikunnan kunnollisen opetuksen. Entinen liikunnan tuntimäärä 152 tuntia kahdessa vuodessa ja 2 oppituntia viikossa koko lukuvuoden ajan vaikutti siihen, että moni sai liikunnasta elinikäisen harrastuksen ja elämäntavan. Nyt kolmen vuoden opintoihin kuuluu pakollisena 16 tuntia liikuntaa raskaisiin työtehtäviin koulutettaville opiskelijoille. Kenen on vastuu kansalaisten kunnon heikkenemisestä?
Ammatillisen koulutuksen uudistajat ovat päätelleet jostain syystä, etteivät opiskelijat tarvitse myöskään yhteiskuntaan liittyviä tietoja kuin muutaman oppimispisteen verran. Pahimmassa tapauksessa 16 oppituntia kestävällä kurssilla opitaan verkko-opintoina entisen 152 oppitunnin sijaan yhteiskuntamme toimintaa. Vuosia sitten oli aikaa opettaa työmarkkinaoppia, sosiaalipolitikkaa, puolueiden ideologioita, turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustukseen ja jopa elämänkatsomuksiin liittyviä aihepiirejä keskustellen ja väitellen. Nyt kaiken maailman ääriliikkeet ja populismi saavat helposti kannattajia, kun tietoa puuttuu.
Ammattiin oppiminen ja yleissivistys eivät ole vastakkaisia käsitteitä.
Jo näillä perusteluilla toivon, että ymmärretään otsikkoni vaatimus siitä, että ammatillinen koulutus on oikeasti pantava oikeudenmukaisuuden nimissä kuntoon.
Marjaleena Ilmakangas
Savo-Karjalan Kokoomusnaiset ry
puheenjohtaja