KUNTOON AMMATTIIN

KUNTOON AMMATTIIN

Ammatillisiin perustutkintoihin lisää liikunnan opetusta

26.10.2015

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen opetussuunnitelmiin pitää lisätä liikuntaa moninkertainen määrä nykyisiin tuntimääriin verrattuna. Jokaviikkoinen säännöllinen ohjattu liikunta loisi hyvää peruskuntoa ammattiin opiskeleville. Tällä hetkellä opiskelijalla on liikuntaa   kolmen vuoden opintojen aikana vain 18 tuntia, 9 kertaa 2 tuntia.

Kuitenkin on vaativina osaamistavoitteina näiden 18 oppitunnin aikana oman opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpito. Tällä tuntimäärällä on mahdotonta saavuttaa tietoja ja taitoja,  puhumattakaan asenteista terveellisiin liikunnallisiin elämäntapoihin. Useiden liikuntamuotojen opettaminen eri vuodenaikoina on mahdotonta näillä resursseilla.

Ammattiin valmistuvat työskentelevät monesti aloilla, joissa he tarvitsevat tietoja ja taitoja työn rasituksista palautumiseen. Myös liikunnan elinikäiseen harrastamiseen oppiminen   olisi vielä tämä ikävaihe mitä sopivin ajankohta.                                                                                                                            

Edellä todetun perusteella Savo-Karjalan Kokoomusnaiset esittää, että hyväksyessään aloitteen edustajakokous velvoittaa Kokoomuksen Naisten Liittoa toimimaan niin, että nykyisen 18 liikuntatunnin lisäksi ammattiin opiskelevalle opetetaan terveellisiin elämäntapoihin ja hyvään työkykyyn edistävää liikuntaa ainakin 54 oppituntia lähiopintoina.